fbpx

Blog - Üç Boyutlu Yazıcıların Pazarlamanın 4P’sine Artıları

Üç Boyutlu Yazıcıların Pazarlamanın 4P’sine Artıları

Üç boyutlu yazıcıların pazarlamanın 4P’sine artılarını anlatmaya başlamadan önce 4P’nin ne olduğunu incelemek gerekir.

Teknolojik gelişmeler ve çağın ihtiyaçlarının değişmesiyle birlikte pek çok sektör dönüşüp gelişir. Değişen çağın ihtiyaçlarını anlayabilmek ve karşılayabilmek için firmalar çeşitli arayışlara girer. Ürün ve hizmete erişimin kolaylığı arttıkça bunların karşılaştırılabilmesi de kolaylaşır. Bu durumun sonucunda doğan rekabet ortamı, daha güçlü pazarlama tekniklerine olan gereksinimi doğurur. Duyulan bu gereksinimi karşılamak amacıyla “pazarlamanın temel ilkeleri” olarak isimlendirilen 4P kavramı ortaya çıkar.

1960’lı yıllarda Philip Kotler tarafından ortaya konulan 4P kavramı, firmaların pazarlama amaçlarını, hedef belirledikleri pazarda takip edebilmeleri için kullandıkları tüm araçlar olarak açıklanabilir. Peki, 4P nedir?

4P: Pazarlamanın Temel Taşları

Kısaltmasından da anlaşılabileceği üzere pazarlama ilkeleri 4 temel konu başlığı ile ele alınır. Bunlar ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma olarak Türkçeye çevrilebilen product, price, place ve promotion kelimelerinin karşılığıdır.

 • Product (Ürün)
 • Price (Fiyat)
 • Place (Dağıtım)
 • Promotion (Tutundurma)

Product (Ürün)

Toprak, bitki, hayvan ya da denizden elde edilen doğal ve yararlı şeye ürün denir. Pazarlama ilkeleri açısından değerlendirildiğinde ürünün içinde bulunan madde, ürünün şekli, tadı, kokusu, yapısal özellikleri ve ambalajı yorumlanabilir. İşletmenin hedef kitleye sunduğu hizmet ya da nesne ürünü ifade eder.

Bir işletmenin sunduğu ürün, şirketin türüne ve yaptığı işlere bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Örneğin Salesforce, şirketler için müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı sağlarken, McDonald’s hamburger, tavuklu sandviç ve patates kızartması gibi hızlı tüketime uygun ürünler sağlar.

Pazarlama sürecinin efektif bir şekilde işlemesi için ürünlerin içeriği ve özellikleri doğru konumlandırılmalıdır. 3D yazıcıların pazarlamanın 4P’sine artıları, sürecin ürün kısmında değerlendirildiğinde ürünün içeriğini net bir şekilde bilme, oluşum sürecine ve mekanik özelliklerine hâkim olma konusunda değerlendirilebilir.

Price (Fiyat)

Ürün ortaya konarken bazı giderler meydana gelir. O giderlere, üründen elde edilmek istenen kâr da eklenerek ürünün fiyatı oluşturulur. Bu fiyatın belirlenmesine farklı faktörler etki edebilir. Maliyet ve kâr hesabının yanı sıra ürünün hedef kitlesi, piyasa rekabeti ve alıcının ürüne vermeyi kabul ettiği fiyat aralığı gibi faktörler, ürünün fiyatının belirlenmesinde etkilidir.

Üç boyutlu yazıcıların pazarlamanın 4P’sine artıları, sürecin fiyat kısmında değerlendirildiğinde ürünün maliyetinin azalması, sürümden kazanma ihtimalinin artması ve alıcının ürüne vermeye razı olduğu fiyat aralığının genişlemesi konularında görülebilir. Üç boyutlu yazıcıların pazarlamanın 4P’sine artıları, fiyat konusunda rekabetin artmasını da sağlar.

Place (Dağıtım)

Pazarlamanın dağıtım aşaması oldukça kritik bir noktadır. Çünkü ürünün doğru yerde ve doğru zamanda alıcısına ulaşması gerekir. İşlevsel bir dağıtım süreci olmadığında ürünün kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun ya da fiyatlandırma politikası ne kadar doğru olursa olsun yeterli satış yapılması mümkün değildir.

Dağıtım yalnızca fiziken erişmek olarak değerlendirilmemeli, reklam ve tanıtım kapsamında da ele alınmalıdır. Doğru ve etkili reklam, ürünün ederinden fazlasına alıcı bulmasını da sağlayabilir. Bu sebeple titizlikle araştırma yapmak ve hedef kitleyi baz alan etkileyici çalışmalar ortaya koymak gerekir.

Promotion (Tutundurma)

Seçeneklerin çoğalmasıyla birlikte rekabet günden güne kızışır. Bu rekabet, firmalar için birçok farklı ürün ve pek çok rakip anlamına gelir. Ürünün doğru kanallar vasıtasıyla tanıtılmasını, fark edilmesini ve alternatiflerinden bir adım öne çıkmasını sağlar. Peki, doğru kanal nedir?

Hedef kitlesi değerlendirildikten sonra seçilen ve kitleyle doğrudan ilintili olan kanallar ürünün pazarlanması için doğru kanaldır. Örneğin, gençlerin kullanımı için üretilen bir üründe doğru kanal sosyal medya araçlarıdır. Eğer kitle, çocuğu okula yeni başlayacak bir ebeveynse daha farklı kanallar kullanılmalıdır. Ayrıca akılda kalıcı olmak için görünürlüğü artırmak gereklidir. Böylece kitle üzerindeki etki satışa dönüşebilir.

4P Pazarlama İlkeleri Neden Önemlidir?

Yeni bir alanda iş girişimi planlarken, hâlihazırda bir teklifi değerlendirirken ya da satışları hedef kitlesine optimize etmeye çalışırken 4P pazarlama ilkeleri kullanılabilir. Ayrıca mevcut pazarlama stratejisini test etmek için de 4P etkili bir yöntemdir. Her satış stratejisi zaman içerisinde deforme olur ve güncelleme gerektirir. İşletme için 4P stratejisi geliştirmek istiyorsanız gelişime ve değişime açık olmalısınız.

Pazara girilen ürünler, koşullar, pazarın değişmesi ve rekabetle birlikte değiştirilebilir olmalıdır. Üç boyutlu yazıcıların pazarlamanın 4P’sine artıları en çok değişim noktasında kendini gösterir. Üç boyutlu yazıcılar hızla değişen pazara ve pazarın getirdiği ürün ihtiyacına hızlı ve pratik çözümler bulmanızı sağlar.

Üç boyutlu yazıcıların pazarlamanın 4P’sine artıları sayesinde pazarda fark edilebilir ivme kazanabilir ve müşterilerin ilgisini çekebilirsiniz. Sitemiz üzerinden farklı model ve özellikler barındıran üç boyutlu yazıcı modellerini inceleyebilir ve firmanızın pazardaki etkisini artırmak için üç boyutlu yazıcı temin edebilirsiniz.

Üç Boyutlu Yazıcıların Kullanım Alanları

Son otuz yıldır kullanılan üç boyutlu yazıcılar, popülerliğini günden güne artırır. Değişik teknolojiler, farklı malzemeler ve çeşitli boyutların kullanımına imkân sağlayan üç boyutlu yazıcılar, kitlelerin ilgisini çekerek üretim aşamasının çeşitlenmesine katkı sağlar.

Güncel olarak neredeyse her sektörde üç boyutlu yazıcılar kullanılır. Üç boyutlu yazıcılar, eski üretim teknikleri ile karşılaştırıldığında daha az maliyetli, daha çok kullanışlı ve daha hızlıdır. Peki, üç boyutlu yazıcıların en popüler kullanım alanları nelerdir?

 • Otomativ parçaları,
 • Mimarlık,
 • Medikal parçaları,
 • Mühendislik,
 • Dental,
 • Kuyumculuk ve aksesuar,
 • Sanat,
 • Beyaz eşya parçaları,
 • Kalıp,
 •  Eğitim.

Üç boyutlu yazıcılar yukarıdaki sektörlerde farklı amaçlar için kullanılsa da her sektöre etkisi aynıdır. Bu yazıcılar sayesinde üretim kolaylaşır, çeşitlenir ve maliyet düşer. Üç boyutlu yazıcıların pazarlamanın 4P’sine artıları, bu yanıyla ürünlerin daha kolay pazarlanacak şekilde tasarlanması olarak değerlendirilebilir.

Üç Boyutlu Yazıcı Çeşitleri

Üç boyutlu yazıcılar katmanlı imalat tekniği ile çalışır. Ortaya konan baskının katmanlaştırılması için çeşitli teknikler mevcuttur. Bu teknikler üç boyutlu yazıcıların çeşitlenmesini sağlar. Ev tipi üç boyutlu yazıcılar ve endüstriyel üç boyutlu yazıcılar arasında pek çok fark bulunur.

Üç boyutlu yazıcı teknolojisindeki en eski teknoloji, Stereolithography (SLA) teknolojisidir. Bu yazıcı formatında foto polimer hammadde işlenir ve katı forma sokularak ürün elde edilir. SLA ile pek çok ortak nokta barındıran Digital Light Processing (DLP) teknolojisinde baskılar hem akışkan polimerler vasıtasıyla gerçekleşir hem de baskı işlenirken ışıktan faydalanılır. Bu akışkan polimer, reçine olarak da bilinir. DLP teknolojisi, SLA teknolojisinden daha hızlı olmakla birlikte her ikisinden de detaylı baskı elde edilebilir.

Fused Deposition Modelling (FDM) teknolojisi, kullanımı en yaygın olan teknolojidir. İşlem yapmaya başlamadan önce üç boyutlu model verisi girilmesi gerekir. Bu teknoloji bilgisayar desteklidir. Selective Laser Sintering (SLS) teknolojisi, SLA teknolojisinde olduğu gibi lazer ile yapılır, ancak hammadde olarak kullanılan malzeme toz formdadır. Her iki teknik de endüstride yaygın olarak tercih edilir.

Tüm bu yazıcı çeşitleri şirket ve şahısların kullanımına açık olmakla birlikte seri üretim yapmak isteyen kişiler için daha ideal seçenekler olabilir. Seri üretim yapıldıktan sonra pazarlama aşamasında da üç boyutlu yazıcıların etkisi görülebilir. Üç boyutlu yazıcıların pazarlamanın 4P’sine artıları, süreci hızlandırması ve çeşit bolluğu oluşması olarak düşünülebilir. Üç boyutlu yazıcıların pazarlamanın 4P’sine artıları sayesinde işletmeler satışlarını artırır.

Önceki yazımıza https://www.3ddt.com.tr/blog-post/3d-yazicilarin-saglik-alaninda-kullanimi/ linkinden ulaşabilirsiniz.