fbpx

Blog - Uzay ve Havacılıkta 3D Yazıcı Kullanımı

Geleneksel üretim tekniklerine göre oldukça gelişmiş teknikler kullanarak üretim yapan 3D yazıcılar, başta endüstriyel alanlar olmak üzere hayatımızın birçok alanına yerleşmiş durumdadır. Geleneksel yöntemlerde üretim biçimi genel olarak kesme ve oyma iken 3 boyutlu yazıcılarla üretimler, katmanlı üretim adı verilen bir teknikle gerçekleştirilir. Piyasaya sürülmesiyle birlikte yavaş yavaş her sektörde kullanılmaya başlanan 3 boyutlu yazıcıların en önemli özellikleri hızlı ve daha az maliyetli bir üretim süreci sağlamalarıdır. Öyle ki uzay ve havacılık alanında dahi çığır açan bu teknoloji, geleceğin en önemli üretim araçlarında olmaya aday konumda yer alır. Uzay ve havacılıkta 3D yazıcı kullanımı kısmına geçmeden önce gelin 3D yazıcı nedir, çalışma prensibi nasıldır, üretimi nasıl gerçekleştirir ve türleri nelerdir bunlara bir göz atalım.

3 Boyutlu Yazıcı Nedir?

3D yazıcılar, tasarlanan herhangi bir ürünün istenilen malzemelerle kolaylıkla üretilebilmesini sağlayan araçlardır. Günümüzde teknolojinin gösterdiği gelişim sayesinde birçok sektör için üretim aşamalarının daha kolay hale gelmesi, global ticaret açısından son derece avantajlı bir olgudur. Bu avantajlardan en önemlisi de yukarıda ele aldığımız gibi katmanlı üretim sağlayan 3 boyutlu yazıcılardır. Uzay ve havacılıkta 3D yazıcı kullanımı global anlamda oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Geleneksel üretim yöntemlerine baktığımızda teknolojiyle entegre olamayan birçok kıstas karşımıza çıkar. Bu kıstaslar zaman içerisinde üretimi yavaşlatır ve dolayısıyla ticaretten elde edilen ve buna bağlı olarak gelişen her şeyi tehlikeye atar. İşte tam da bu noktada 3 boyutlu yazıcıların üretim için sağladıkları eşsiz fırsatlar devreye giriyor. Bu fırsatlar sayesinde üretimin her aşaması geçmişe oranla daha hızlı, daha güvenilir, daha kaliteli ve daha az maliyetli gerçekleşiyor. Peki 3 boyutlu yazıcıların sağladıkları avantajlar noktasında hangi konuları ele alabiliriz, uzay ve havacılıkta 3D yazıcı kullanımı nasıl faydalar sağlar gelin bunlara değinelim.

3 Boyutlu Yazıcıların Sektörlere Getirdiği Çözümler

Teknolojik alt yapının sağladığı sabit avantajlardan olan, bir ürüne, bir bilgiye veya herhangi bir şeye ulaşım kolaylığı, 3D yazıcılar için de geçerlidir. Hepimizin bildiği üzere geleneksel üretim yöntemleri, planlamadan üretimin gerçekleşmesi aşamasına kadar oldukça zor ve emek isteyen bir süreci kapsar. Fakat 3D yazıcılar, oldukça basit bir uygulamayla belki de aylar süren geleneksel üretim sürecini ekarte eder. Uzay ve havacılıkta 3D yazıcı kullanımı daha dinamik bir üretim sürecini kolaylaştırmaktadır. Kolay ulaşılabilirliğin kolay üretimi doğurduğu bu süreçte ele alınması gereken bir diğer konu ise maliyettir.

Maliyet, eski bir yöntemi yeni bir yöntemle değiştirmek konusunda dikkate alınan en önemli metriktir. Dolayısıyla bir üretim süreci tekniğinin geride kalması, yerine gelen tekniğin maliyet açısından sağladığı faydalarla doğru orantılıdır. Bu açıdan ele aldığımızda 3 boyutlu yazıcıların maliyeti, geleneksel üretim maliyetinin yakınından bile geçemeyecek düzeydedir. Daha az maliyetle daha kısa sürede ve daha temiz bir üretim süreci, tüm sektörler için paha biçilemez bir avantajdır. Özellikle uzay ve havacılıkta 3D yazıcı kullanımı, yenilikçi bir çığır açarak az maliyetle inanılmaz işlere imza atılmasını sağlamıştır.

Üretimlerde ürünlerin çeşitleri de o ürünün üretilebilirliğini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bu bağlamda 3D yazıcı türleri, üretilmesi en zor ve karışık ürünleri bile kısa sürede üretebilir ve sunabilir. Sonuç olarak sınırsız bir üretim imkanı her sektörün eline geçmiş olur.

3 Boyutlu Yazıcı Nasıl Çalışır?

3D yazıcılar, yukarıda da ele alındığı üzere katmanlı üretim tekniğiyle çalışırlar. Üretim öncesinde somutlaştırılmak istenen ürün üç boyutlu tasarım programları kullanılarak bilgisayar ortamında detaylı bir şekilde tasarlanır. Daha sonra STL formatı ile dışa aktarılan tasarımın üretimine başlanır. Baskı süreci, temel olarak objelerin katmanlar halinde üst üste serilmesiyle gerçekleşir. Oluşabilecek küçük hatalar dolayısıyla yüzey iyileştirme gibi işlemler de üretimin bir parçasıdır.

3D yazıcıların türleri, yazıcının hangi sektörde kullanılacağıyla doğrudan ilgilidir. Türlerine gör çalışma biçimleri değişkenlik gösteren 3 boyutlu yazıcıların sektöre göre özel seçimi yapılabilir. Burada ele alınması gereken esas nokta, sektörün ne olduğudur. Buna göre hangi 3 boyutlu yazıcı türünün bu sektörün ihtiyacını karşılayacak ürünü daha kolay üretebiliyor olması analiz edilerek en doğru seçim yapılmalıdır. Örnek vermek gerekirse uzay ve havacılıkta 3D yazıcı kullanımı kapsamında en çok tercih edilen yazıcı türlerinden bir tanesi SLS yani seçici lazer sinterleme tekniğiyle çalışan yazıcıdır.

3D Yazıcı Türleri

3 boyutlu yazıcı türlerini metal 3D yazıcı ve plastik 3D yazıcı olarak iki şekilde ele alabiliriz. 3D metal yazıcı türleri daha çok sanayi alanında kullanılırken uzay ve havacılıkta 3D yazıcı kullanımı hususunda en çok kullanılan yazıcı türü 3D plastik yazıcılardır. Hafif malzemelerle üretim, havacılıkta en çok dikkat edilen noktalardan bir tanesidir. Piyasada yer alan diğer 3D yazıcı türleri aşağıdaki gibidir:

  • SLA (Stereolithography)
  • LOM (Laminated Object Manufacturing)
  • FDM (Fused Deposition Modelling)
  • EBM (Electron Beam Melting)
  • SLM (Selective Laser Melting)
  • DLP (Digital Light Processing)

Bu 3 boyutlu yazıcı türlerinden her birinin çalışma prensibi ve içeriğinde kullanılan malzemeler farklıdır. Dolayısıyla her sektör için kolaylaştırıcı özelliklere sahip yazıcı türünü keşfetmek 3 boyutlu yazıcılardan daha yüksek verim almak adına önemlidir.

Özellikle son dönemde öne çıkan ve 3D yazıcılar ile üretim konusunda önemli bir adım olan uzay ve havacılıkta 3D yazıcı kullanımı, 3 boyutlu yazıcıların aslında ne kadar işlevsel olduğunu ortaya koyan bir nitelik taşıyor. Uzay ve havacılıkta kullanılan malzemelerin üretimi, hem üretim yapan kuruluşlar hem de tüm toplum açısından ortak bir önem noktasında buluşuyor. Gelin bu alanlarda farklı yeniliklere kapı açan, uzay ve havacılıkta 3D yazıcı kullanımının önemine göz atalım.

3 Boyutlu Yazıcıların Uzay ve Havacılıkta Yeri

Uçaklarda ve uzay araçlarına kullanılan tüm ekipmanların maliyeti, kalitelerinin yüksek olmaları gerekliliğinden dolayı oldukça maliyetlidir. Uzay ve havacılıkta 3D yazıcı kullanımı konusundaki temel motivasyon, 3D yazıcı ile yapılan üretimlerde hammadde kullanımının önemli ölçüde azalmasıdır.

Uçaklarda en önemli nokta, az yakıt tüketimidir. Katmanlı imalat ile gerçekleştirilen ürünler maksimum hafiflikte olduğundan yakıt tüketimi de azalmaktadır. Bunun yanı sıra 3 boyutlu yazıcı ile üretilen ürünlerin, geleneksel üretim yöntemleriyle üretilen ürünlere göre daha sağlam oldukları da ortaya konmuştur. Bu da uzay ve havacılıkta 3D yazıcı kullanımı avantajlarından en önemlisi olarak öne çıkar.

Uzay ve Havacılıkta EOS Katmanlı Üretim Çözümleri

Uzay ve havacılıkta 3D yazıcı kullanımı kapsamında yenilikçi çözümler suna 3DDT, SLS sistemi ile katmanlı üretim sağlamanıza olanak tanıyor. 3D yazıcı sektöründe önde gelen firmamızda, kabin ve kokpit ekipmanlarının üretimi için eşsiz bir kalite sunuyoruz. Bu doğrultuda EOS 3D yazıcı kullanılarak uygun maliyetli, hafif ve hızlı bir imalat sürecine destek sunmuş oluyoruz. Bunun yanı sıra ‘’doğru makine, doğru müşteri’’ anlayışıyla ilerleyerek müşterilerimize, alanlarına en uygun 3D yazıcıları edinmeleri için danışmanlık sağlıyoruz.

Havacılık endüstrisinde global bir lider olan EOS 3D baskı teknolojisi hakkında bilgi almak, ürünlerimizi incelemek ve uzay ve havacılıkta 3D yazıcı kullanımı konusunda detaylı bilgi edinmek için ilgili iletişim kanallarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki yazımıza https://www.3ddt.com.tr/blog-post/uc-boyutlu-yazici-kullanarak-uretebileceginiz-urunler/ linkinden ulaşabilirsiniz.